Pedagogisk Psykologi

Pearson International Content

Pedagogisk Psykologi

Ordinarie pris 240 kr
Enhetspris  per 
Moms ingår.

Författare: Anita Woolfolk; Martin Karlberg
E-bok ISBN: 9780273761891
ISBN: 9780273761860
Språk: Swedish
Upplaga: 1


Pedagogisk psykologi handlar om barns och ungdomars utveckling, lŠrande och motivation, men Šven social och kulturell pŒverkan pŒ lŠrande, lŠrare och deras undervisning samt bedšmning.


Pedagogisk psykologi Šr den perfekta introduktionen i Šmnet. Den Šr anvŠndbar fšr alla som utbildar sig till lŠrare, om det sŒ Šr inom fšrskola, grundskola, gymnasium eller universitet. Boken har en teoretisk utgŒngspunkt, men ocksŒ en tydlig praktisk inriktning, och ger lŠsaren en grundlŠggande insikt i Šmnet under lŠrarutbildningen.


Boken innehŒller avsnitt om lŠrande och undervisning idag. Den behandlar olika forskningsmetoder och forskningstraditioner, elevernas fysiska, sociala och moraliska utveckling samt teorier och forskning om kultur, mŒngfald och genus. Vidare presenteras kognitiva, behavioristiska, konstruktivistiska och socialkognitiva perspektiv pŒ lŠrande och motivation.


LŠsaren fŒr en grundlig introduktion till framstŒende teoretiker som Albert Bandura, Urie Bronfenbrenner, Erik H. Erikson, Sigmund Freud, Jean Piaget, Burrhus Frederic Skinner och Lev Vygotskij. Boken avslutas med ett kapitel om bedšmning.


LŠsaren fŒr, baserat pŒ de teorier och de forskningsresultat som presenteras i boken, hundratals konkreta rŒd om hur man kan arbeta fšr att skapa motivation i klassrummet, hantera disciplinproblem, undervisa elever med kognitiv funktionsnedsŠttning, hjŠlpa elever att fšrstŒ och minnas, organisera lŠrandet, uppmuntra kreativitet, frŠmja elevernas sjŠlvstŠndighet och mycket mer.


Pedagogisk psykologi Šr en utmŠrkt fšljeslagare genom hela studietiden!


Anita Woolfolk Šr professor i pedagogisk psykologi vid Ohio State University och Martin Karlberg Šr lektor i didaktik vid Uppsala universitet.Liquid error: Could not find asset snippets/shopifyexplorer-cookies-banner.liquid