Teknologmössan


Från reglemente och instruktioner fastställda av LinTek - Linköpings teknologers studentkår.
LiTHs teknologmössa är mörkblå med vit tofs och får tillfogas utbildningsspecifika spegater. Mössan får bäras av den som studerar, eller har avlagt examen, vid en utbildning på LITH. Mössan ska bäras med stolthet under finare tillställningar men bör och skall avlägsnas från huvudet under måltider. Då placeras mössan på vänster axel och tofsen på höger barm.
Teknologmössa Linköpings universitet
Teknologmössans olika komponenter
Mössans olika delar är kullen, tofsen, strimmel, fodret, skärmen och spegaten. Kullen är mössans ovansida och skall hållas fri från attiraljer och smuts. Tofsen består av snöret och de hundratals trådar som utgör tofsen. Strimmeln är bandet kring mösskullen. Fodret är insidan av kullen. Skärmen är nedanför strimmeln på mössans framsida. Spegater sitter på tofsen och representerar varje påbörjat år på en specifik utbildning.
Invigning
För att få inviga mössan skall knytprocessen påbörjas i god tid så att när i goda vänners och god drycks sällskap så sista knuten kan knytas. Knytprocessen är lång och svår likt en teknologs studiegång då varje tråd som utgör tofsen skall knytas för hand i en ”åtta” för att tofsen inte ska tvinna upp sig vid användande. Knyter någon annan en av dina knutar sker det till priset av en kyss. Sedan ska en godtycklig mängd punsch på exakt  cl drickas direkt från fodret på mössan och sedan förs mössan till huvudet för att för första gången bära mössan som en sann teknolog.
Utsmyckningar
Emellan de två vita spegaterna på tofsens bål skall en utbildningsspecifik spegat hänga för varje påbörjat år. Spegaterna placeras i den följd som din studietid utvecklats med första året närmst tofsen.
LinTeks emblem skall placeras på kullen ovanför strimmeln (C-C 35mm) vertikalt placerad över kokarden. För att bära LinTeks emblem krävs att bäraren ska vara eller varit medlem av LinTek enligt LinTeks reglemente.
Under festligare tillställningar har du möjlighet att visa din tillgänglighet genom att placera den övre vita spegaten på den vertikala skalan som tofsens barm utgör. Desto högre upp spegaten placeras desto mer tillgänglig är din livssituation.
Spegaterna
Sektions-/utbildningsspecifika spegater består av en gul tråd samt ett par trådar i sektionens/utbildningens färg. En helgul spegat representerar ett år av studieuppehåll mellan första inskrivning och examen. Ett år som heltidsarvoderad på LinTek representeras av en spegat i rött, grönt och svart (fem trådar i samma ordning som kårbandet). En spegat med färgerna blå, orange, khaki och gul representerar ett år som student vid LiTH som saknar sektionstillhörighet.
Datateknologsektionen (D)
Sektionsfärg: Brun
Sektionen för elektronikdesign (ED)
Sektionsfärg: Khaki
Grafisk Design och kommunikationssektion (GDK)
Sektionsfärg: Grön, guld och svart
Sektionen för Industriell Ekonomi (I)
Sektionsfärg: Grön
Ling-sektionen (Ling)
Sektionsfärg: Lila
Logistiksektionen (Logistiksektionen)
Sektionsfärg: Smurfblå
Maskinteknologsektionen (M)
Sektionsfärg: Röd
Matematisk-Naturvetenskapliga sektionen (MatNat)
Sektionsfärg: Vinröd
Medietekniksektionen (MT)
Sektionsfärg: Orange
N-sektionen (N)
Sektionsfärg: Grå
Sektionen för Teknisk Biologi (TBi)
Sektionsfärg: Vit och grön
Y-teknologsektionen (Y)
Sektionsfärg: Svart
Vård & omsorg
Det är en teknologs skyldighet och rättighet att uppdatera sina spegater samt hålla sin teknologmössa ren och respektabel. För att mössan ska hållas ren så får och skall därefter inte mössan placeras på marken eller annat generellt smutsigt område. Om din tofs blivit smutsig eller solkig går den att tvätta genom att föra ner tofsen i hett vatten.
Protokoll 77
Under fullmäktige 29 november år 1977 bestämdes det hur LiUs teknologmössa ska se ut. De handlingarna och protokollen hittar du inramade på framtidskontoret på tredje plan i Kårallen.
Övrigt
Du skall inte ha färre traditioner utöver mig och sektionstraditioner uppmuntras.
Teknologmössan Linus LinTek
Pris

Mösspaket 798kr
Spegat 39kr
LinTek-medlemmar får 15% rabatt

För vidare läsning