Sjuksköterskans omvårdnadskunnande eBook

Pearson International Content

Sjuksköterskans omvårdnadskunnande eBook

Ordinarie pris 358 kr
Enhetspris  per 
Moms ingår.

Författare: Birgitta Klang
E-bok ISBN: 9780273744825
ISBN: 9780273744801
Språk: Swedish
Upplaga: 1
Utgivningsår: 2014


Sjuksköterskans Omvardnadskunnandear den idealiska bokenför svenska sjuksköterskor.Sjuksköterskans Omvardnadskunnandear baseradpaFundamentals of Nursingav Kozier, Erb, Berman och Snyder och den svenska utgavan har bearbetats avett mycket erfaret team av svenska forskare och förelasare.

Texten ar omfattande och har genomgaende ett praktiskt perspektiv som ger en grundlig inblick i amnet.

Boken tar bland annat upp omvardnadens historiska utveckling, lagar och traditioner, halsa och ohalsa, etikoch sakerhet i vardandet, infektionskontroll och hygien, hud och sar, fysisk aktivitet, atandet, vatskebalansoch utsöndringar, smarta, akut omhandertagande, palliativ vard.

Pa ett pedagogiskt och informativt satt levandegörs materialet samtidigt som studenterna far en god insikt i praktiskt arbete med hjalp av:

  • Berattelse fran vardeninleder de flesta kapitel och har som syfte att visa nagot som en sjuksköterska kan möta, med sikte pa kapitlets innehall.
  • OmvΣrdnadsprocessenar utöver ett sarskilt kapitel ocksa en rubrik i flera kapitel. Dar papekas under Bedömning sadant som kan behöva sarskilt observeras, anvandbara skalor och bedömningsinstrument presenteras och ges referenser.
  • Begreppetomvardnadsdiagnoserges utrymme, ofta med exempel fran NANDA-klassifikationen.
  • Nar det ar relevant presenteras denfysiologisom behövs för att första patientens symtom och varför viss omvardnad behöver utföras.
  • Forskning i fokus –forskningsstudier som anvands som stöd i form av informativa rutor.
  • Arbetsledande synpunkterges i samband med omvardnadsatgarder som ofta utförs av annan vardpersonal och dar sjuksköterskan har ett arbetsledande ansvar.

Bokens hanvisningar till Vardhandboken gör att atgarder presenteras sakert och uppdaterat.

Birgitta Klang och Ingrid Thorell-Ekstrand (bada leg sjuksköterskor, doktorer imedicinsk vetenskap, tidigare lektorer vid Röda Korsets Högskola och Karolinska Universitetssjukhuset) ar bokens huvudredaktörer. De har arbetat med ett mycket erfaret författarteam som tillsammans har bred kunskap och gedigen erfarenhet
av undervisning inom ™mnet.