Kemi


Här hittar du kurslitteratur inom ämnet Kemi och våra e-böcker för universitetsstudier går att hyra eller köpa. Områden som täcks är bland annat biokemi, kemiteknik, oorganisk kemi, inorganisk kemi, kemiska processer och kemometri.