Historia


Här hittar du kurslitteratur inom ämnet Historia. Våra e-böcker för högre studier finns att hyra eller köpa, och områden som täcks är bland annat ekonomisk historia, kolonialism, vetenskap, migration, politisk historia, krigshistoria och internationella relationer.