Forskning & Metodik


Här hittar du kurslitteratur inom Forsning och Metodik och vi har e-böcker för studier på universitet och högskola att hyra eller köpa. Områden som täcks är bland annat forskningsmetoder, modellutveckling, kvalitativ forskning, SPSS, visuella metoder, kritisk diskursanalys med flera.