Lagerrensning


Vi har rensat våra lager på böcker och erbjuder nu dessa till otroligt bra priser (mellan 20 kr och 150 kr). Vi har delat upp böckerna utifrån placering i butiken. På bordet ligger tekfak- och ekonomi/management-böcker. På vägghyllan hittar du bland annat pedagogik, språk och juridik aka filfak-litteratur.
Välkommen in!


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we'll assume that you are understand this. Learn more
Accept